mardi 24 mars 2015

Maybe a little fresher

Salut! J'ai publié un petit zine qui parle de la vie d'un illustrateur, mais en fait ce ne sont que des blagues un peu sombres. Il est disponible ici!
Hoi! Ik heb een zineke gedrukt, het gaat over wat de leven van een illustrator is, met een zeer zwart humor. Het is hier beschikbaar!
Hey! I printed a zine over the tough life of an illustrator, and it's really dark humored. You can get it here!
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire